RoRo Company

De volgende uitgangspunten waren geformuleerd:

Kunst is communicatie

In onze opvatting zijn de Moderne Kunsten - van drame tot opera, van muzikale videoclip tot speelfilm- 'bijzonder processen van verbeelding'. Kunst is taal. Ieder mens heeft over het innerlijk- en sociale leven iets te vertellen. Kunstenaars zijn in wezen 'beroeps-communicatoren': mensen die allerlei talen hanteren, soms heel concreet, soms heel symbolisch. Kunstenaars produceren vernieuwend werk in steeds nieuwe stijlen: impliciet kun je daarin meemaken hoe men in het leven staat, of welke 'gevoelens en waardensystemen' belangrijk zijn.

Kunst is confrontatie

Medemensen worden door deze 'persoonlijke beeldtalen' (of het nu gaat om een Harry Mulisch, Henk van Ulsen, Pink Floyd, Karel Appel, Paul van Vliet, Steven Spielberg, Henk Helmantel, Huub Oosterhuis of Maarten Wassink) altijd geconfronteerd met de subjectieve beleving van de dagelijkse werkelijkheid en daardoor met de persoon en levensopvatting van de kunstenaar zelf.

Kunst is geestelijk-cultureel conflict

Het dagelijks leven kent grote en kleine problemen: achter de levensstijl van elk mens zit een levensbeschouwing. Al in 1912 schreef de spirituele abstracte schilder Kandinsky daarover het boek 'Over het geestelijke in de Kunst' En de beeldhouwer Rodin maakte begin vorige eeuw zijn reusachtige werk: 'De poorten van de hel'. Kort door de bocht kun je zeggen, dat een humanist iets anders beleeft en produceert dan een christen of moslim, hoewel vandaag culturen elkaar steeds meer beïnvloeden. Kunst laat daarmee ook iets van de tijdgeest zien.

Remix-kunst

RoRo Company maakte hierover regelmatig INSTALLATIES, en tijdens de presentatie van een installatie werden de bovenstaande opvattingen beleefbaar: het ging om een soort kleinschalige voorstellingen, waarbij gebruik werd gemaakt van allerlei mogelijke technische-esthetische middelen zoals schilderingen of constructies, muziek, alsmede powerpoint-projecties, sound engineering, lichtbundels, duisternis, rookeffecten, stemmen, dans en drama etc. Een thema voor een installatie ging over een tegenstelling of paradox: bv. Lijden-Liefde, Contrast-Harmonie, of Destructie-Herstel. De laatste installatie had als titel 'SHOAH' met als vraag: "Kan Israel LEVEN of OVERLEVEN". Eventjes gaat het over de aanwezigheid van God in een verscheurd land….

Voorbeeld: "He's Alive"

Het draaiboek van de Installatie met de titel "He's alive" werd ontwikkeld tijdens mijn betrokkenheid bij Continental Arts, en ging als volgt:

a) de bekende muziek "Ases Tot" (van componist Grieg) komt temidden van een groep staande aanwezigen vanuit de donkere stilte langzaam op gang,
b) tegelijkertijd worden gedurende 5 minuten lichtbeelden van een reeks Crucifixen vertoond gedurende 10 seconden, afwisselend met steeds een moment van 10 seconden rustige donkerte.
c) Na de muziek blijft het doodstil, en plots horen we de indringende donkere stem van Brain Doerksen zeggen: "He's here, His holy spirit is here……",
d) en dan vervolgend, steeds luider en uitdagender: "It's time for the church to stand up….",
e) waarna moderne koormuziek van het grote Brooklyn Tabernacle Choir de massale zang steeds meer laat aanzwellen;
f) na enige minuten handengeklap valt alles ineens doodstil......

"Waar het RoRo Company om gaat is, dat 'vandaag de Kunst ons de spiegel van het leven zelf voorhoudt': het plezier of de angst, het zoeken naar zin of toch het protest tegen onrecht, een innerlijke spanning of de humor, de hoop of de leegte".